Aplicarea principiilor

În speță, reclamantul a susținut că procedura penală împotriva sa a fost abuzivă pentru că instanța a admis cu titlu de probe declarațiile numitului K.G., un terț, care au fost obținute ca urmare a relelor tratamente aplicate acestuia de către membrii unei bande.

Întrebarea adresată Curții, care nu a mai apărut anterior, este dacă norma menționată anterior poate fi aplicabilă în speță în cazul în care informațiile au fost obținute de la un terț ca urmare a relelor tratamente aplicate de persoane fizice, chiar și în cazul în care nu existau dovezi ale implicării sau ale consimțământului organelor de stat.

În ceea ce privește plângerea reclamantului în temeiul articolului 6 alineatul (1), Curtea constată că transcrierea declarațiilor înregistrate ale lui K.G. a fost invocată de organele de urmărire penală în procesul reclamantului. Instanța de judecată a admis transcrierea contestată ca probă și a făcut referire la aceasta în constatarea faptelor și în determinarea vinovăției reclamantului (a se vedea punctele 21 și 23 de mai sus).

Curtea a stabilit deja că declarațiile lui K.G. au fost înregistrate în timp ce acesta a fost supus unui tratament ce intră sub incidența articolul 3 (a se vedea punctul 84 de mai sus). Aceasta reiterează că utilizarea în cadrul procedurilor penale a probelor obținute ca urmare a tratamentului aplicat de o persoană cu încălcarea articolului 3 – indiferent dacă acest tratament este calificat drept tortură, tratament inuman sau degradant – a făcut ca procedura în ansamblul său să fie în mod automat inechitabilă, cu încălcarea articolului 6. Aceasta este indiferent de valoarea probantă a elementelor de probă și indiferent dacă utilizarea lor a fost decisivă pentru a asigura condamnarea sa (a se vedea Gäfgen, citată mai sus, §§ 166 și 173 și cauzele menționate în acestea; și jurisprudența menționată la punctele 74-75 și 77 de mai sus).

Curtea consideră că principiul menționat anterior este la fel de aplicabil probelor obținute de la un terț ca urmare a relelor tratamente prevăzute la articolul 3 atunci când astfel de rele tratamente au fost cauzate de particulari, indiferent de clasificarea acestor tratamente.

În speță, Curtea de Apel a admis utilizarea ca probe a informațiilor extrase din K.G. care au fost obținute, astfel cum a concluzionat curtea, cu încălcarea interdicției absolute a relelor tratamente prevăzute la articolul 3. Procedând astfel, Curtea de Apel nu a luat în considerare implicațiile deciziei sale din punctul de vedere al dreptului reclamantului la un proces echitabil în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Convenție. Curtea Supremă a respins recursul în casație formulat de reclamant ca fiind vădit nefondat și nu a prezentat niciun motiv pentru decizia sa.

În consecință, Curtea constată că admiterea transcrierii contestate în cadrul procedurii penale împotriva reclamantului a făcut ca procedura în ansamblul său să fie abuzivă, cu încălcarea articolului 6 alineatul (1).

Text integral

Deschide chat
Aveți nevoie de ajutor?
Bună 👋
Cu ce vă pot ajuta?