Aplicarea principiilor

Curtea reține de la bun început argumentul Guvernului potrivit căruia reclamantul a fost de acord cu citirea declarațiilor martorilor absenți în timpul ședinței. Curtea constată că într-adevăr reclamantul, care fusese achitat în primă instanță, nu a obiectat la citirea acestor declarații. Cu toate acestea, consideră că, în cazul în care Curtea de Apel urma să asigure un proces echitabil în aceste circumstanțe, aceasta avea obligația de a lua măsuri pozitive pentru a reaudia martorii absenți, în pofida faptului că reclamantul nu a solicitat o reaudiere ( a se vedea Júlíus Þór Sigurþórsson împotriva Islandei, citat mai sus, § 38).

Curtea notează în plus că cei trei martori audiați de Curtea de Apel Chișinău în cadrul procedurii de apel redeschise au făcut declarații care, la prima vedere, nu păreau să fie contradictorii cu versiunea evenimentelor prezentate de presupusul mituitor, C. Cu toate acestea, la o examinare mai atentă, Curtea constată că aceste declarații prezintă probleme serioase.

Astfel, cei trei martori care, trebuie amintit, erau toți ofițeri de poliție implicați în operațiunea de poliție desfășurată împotriva reclamantului, păreau să-și amintească în 2013 împrejurări noi despre care nu au declarat în 2006. De exemplu, martorii CM și C.C. și-au amintit că au văzut momentul în care banii au fost transferați de la C. către reclamant, în timp ce în 2006 nu au declarat că au văzut transferul (a se vedea paragrafele 10, 13, 28 și 29 de mai sus).

Cei trei martori nu au declarat că intenționează să-și schimbe declarațiile inițiale, ci au declarat că le-au menținut, rezultatul fiind că declarațiile lor consolidate s-au contrazis în parte. De exemplu, martorul C.C. a declarat, atât faptul că a fost responsabil cu filmarea operațiunii, cât și faptul că nu știa cine a filmat-o (a se vedea paragrafele 13 și 29).

Confruntată cu situația de mai sus, Curtea de Apel Chișinău nu a considerat necesar să caute explicații și să concilieze problemele și neconcordanțele dintre aceste declarații în hotărârea sa, ci doar a considerat vinovăția reclamantului dovedită și l-a condamnat pe baza forței lor, fără a explica dacă s-a bazat pe declarațiile date în 2006 sau pe noile declarații și din ce motive a găsit un set de declarații mai credibil decât celălalt. În astfel de circumstanțe, Curtea nu poate să nu constate că Curtea de Apel nu a dat motive suficiente în hotărârea sa de constatare a reclamantului vinovat (compară cu SC IMH Suceava SRL împotriva României, nr. 24935/04, § 40, 29 octombrie 2013) .

Curtea constată, de asemenea, că patru dintre cei șapte martori audiați în primă instanță nu au fost audiați de Curtea de Apel în procedura redeschisă (a se vedea paragraful 27 de mai sus). Acești martori erau C., M., B. și V. Curtea își amintește constatarea din hotărârea principală conform căreia, în condamnarea reclamantului – și, în acest sens, anularea achitării sale de către instanța de fond – Curtea de Apel nu a putut, din perspectiva cerinței unui proces echitabil, să examineze în mod corespunzător cazul fără o evaluare directă a probelor furnizate de martorii acuzării. Având în vedere această constatare, Curtea trebuie să examineze dacă neexaminarea a patru martori din șapte a fost compatibilă cu dreptul la o audiere echitabilă.

În ceea ce privește C., care a fost principalul martor al acuzației, se remarcă faptul că a murit înainte de redeschiderea procedurii și, prin urmare, nu a putut fi audiat din nou. Cu toate acestea, încrederea în declarațiile sale ar fi trebuit să fie însoțită de garanții adecvate.

În ceea ce privește B. și V., se observă că nu au declarat în cadrul procedurii în fața primei instanțe că au văzut momentul în care banii au fost transferați reclamantului. Prin urmare, Curtea acceptă că mărturiile lor nu au constituit „probe decisive” în sensul jurisprudenței Curții (a se vedea Schatschaschwili, citată mai sus, § 107).

Cu toate acestea, lucrurile sunt diferite în ceea ce privește martorul M., ale cărui declarații în fața primei instanțe au fost singurele care confirmă versiunea lui C. a evenimentelor (a se vedea paragrafele 8 și 9 de mai sus). Prin urmare, Curtea consideră că declarațiile sale s-au ridicat la nivelul „probei decisive”. După examinarea materialelor din dosarul cauzei și a argumentelor Guvernului, Curtea nu este convinsă că s-au depus toate eforturile rezonabile pentru a se asigura prezența sa la procesul reclamantului în fața Curții de Apel.

Curtea trebuie, de asemenea, să analizeze dacă au existat suficienți factori de contrabalansare, cum ar fi probe coroborate, pentru a compensa handicapurile cauzate apărării ca urmare a admiterii declarațiilor lui C. și M. Având în vedere contradicțiile grave existente în declarațiile celor trei martori audiați de Curtea de Apel la rejudecare (a se vedea punctele 57-58 de mai sus), este evident că acest lucru nu s-a întâmplat. Faptul că reclamantul a putut examina martorii absenți în timpul primului proces nu este suficient pentru a schimba această concluzie, având în vedere schimbările semnificative ale mărturiilor celor trei martori.

Curtea constată în cele din urmă că, vinovăția reclamantului s-a bazat pe videoclipul pierdut al operațiunii speciale referitoare la reținerea reclamantului. Întrucât momentul crucial – trecerea banilor – nu fusese oricum filmat, acest lucru, în opinia Curții, a agravat deficiențele în evaluarea generală a probelor.

Text integral

Cazul se referă la presupusa nouă încălcare a dreptului reclamantului la un proces echitabil după ce instanțele naționale au redeschis procedurile împotriva acestuia ca urmare a hotărârii Curții în cazul Dan împotriva Moldovei (nr. 8999/07, 5 iulie 2011) .

Deschide chat
Aveți nevoie de ajutor?
Bună 👋
Cu ce vă pot ajuta?